• Хурлын танхимын тоног төхөөрөмж Утасгүй IR технологи
  • Кино театр Dolby ATMOS 7.1 технологи
  • Шинэ зууны шийдэл Иж бүрэн мультимедиа хурлын систем
Цогц шийдэл