“MeetUp” системийг ашиглаж Видео хурал хийж байгаа жишээ зураг. MeetUp Системийг дараах холбоос дээр дарж сонирхоно уу http://conference-tech.mn/language/mn/meetup/