Бид бүхний санал болгож буй Smart lectern ямар тоног төхөөрөмж агуулсан байдаг вэ?     

1 . Өөртөө чанга яригч ба чадлын өсгөгчтэй

2 .Индэрийн босоо ба алсын зайны утасгүй микрофонтой

3.Компьютерийн дэлгэцтэй ба холбогдох утасны оролттой

4.Аудио бичлэг хийх боломжит оролт гаралттай төхөөрөмж юм.

Мөн нэмэлт төлбөрөөр  

1. Wireless HDMI connection 30 meter

2. Wireless presentation keyboard with mouse

3. Touch screen PC 12-32 inch windows and android all version

4.Wireless audio system 30 meter хийлгэж болно.